Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»