Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος, στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση του 5ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρηματιών