Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ στο Υπουργείο Εξωτερικών για τον προγραμματισμό δράσεων για την τόνωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – μελών Β.Ε.Π.