Ο πρόεδρος του ΒΕΠ στο Indicator.gr: Έμπρακτη στήριξη της βιοτεχνίας με μέτρα άμεσης ρευστότητας