Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ στην ημερίδα για την παρουσίαση των παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά