Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π. στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018 »