Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος αρθρογραφεί στη «Ναυτεμπορική»