"Ο πρόεδρος του Β.Ε.Π., Γ. Παπαμανώλης – Ντόζας χαιρετίζει την έναρξη των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων"