Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π. Ανδριανός Μιχάλαρος στο ATTIKA TV για σχολιασμό της επικαιρότητας