Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π. Ανδριανός Μιχάλαρος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ε.Β.Υ.