Ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. στην Τηλεδιάσκεψη/ Ενημέρωση επί του Σχεδίου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής για τη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027