Ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. Γιώργος Παπαμανώλης Ντόζας στο Κανάλι Ένα 90,4