Ο Πρέσβης της Ουκρανίας στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά