Ο πρ. Αντιπεριφερειάρχης Αττικής και Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Λεωνίδας Αθανασιάδης στο Β.Ε.Π.