Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το Ε.Π. Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) Ν. Ευρυτανίας