Ο Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπ. Εξωτερικών και Πρόεδρος Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής στο ΒΕΠ