Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ