Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών