Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου