Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την « Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού ( χαρτικά, απορρυπαντικά – σαπούνια κλπ)