Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ _ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ