Νορβηγικό ενδιαφέρον για επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα