Νόμος 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄ /01-08-2017), άρθρο 58