ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ