Νέα επενδυτικά- χρηματοδοτικά προϊόντα από την Ε.Α.Τ.Ε.