ΝΕΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ