ΝΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Β.Ε.Π. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ