Μόναχο_Εργαστήριο με θέμα "οικολογικά υλικά για μπαταρίες"