Μιχάλαρος: «Η επόμενη ημέρα μετά τον “Covid-19” απαιτεί σχέδιο και δουλειά»