Μιχάλαρος: Ευθύνες στην Πολιτεία για την υποβάθμιση της ναυπηγικής βιομηχανίας