Μήνυμα του Προέδρου ΒΕΠ, Γεωργίου Παπαμανώλη – Ντόζα, για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου