Μήνυμα Προέδρου ΒΕΠ κ. Ανδριανού Μιχάλαρου με την ευκαιρία του Πάσχα 2020