Μηνιαίο Δελτίο Ζητήσεων Προϊόντων και Επιχειρηματικών Συνεργασιών (Δεκέμβριος 2019)