Μηνιαίο δελτίο οικονιμικών και εμπορικών ειδήσεων γραφείου ΟΕΥ ΤΕΛ ΑΒΙΒ για το μήνα ΜΑΪΟ