Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις στις 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ - 33 ειδικότητες υψηλής ζήτησης με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μάθηση σε εργασιακό χώρο