Μέχρι 48 δόσεις η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο