Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 η ρύθμιση οφειλών στους Δήμους