Μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των Περιφερειακών Ενοτήτων ανάλογα με το επιδημιολογικό επίπεδο από το Υπουργείο Εργασίας