«Μέτρα στήριξης», αλλά με έμφαση στην ελληνική παραγωγή