Μέτρα προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και υποχρεωτικά χρήσης μάσκας