Μεταφορικό Ισοδύναμο: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής παραστατικών των νησιωτικών επιχειρήσεων