Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η/1/2021 σε διάταξη Ν/Σ του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή