Μείωση ενοικίου 40% σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις