Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Εκδήλωση για το « Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) » στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά