Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Β.Ε.Π. στην Αίγινα