Λειτουργία Υποστηρικτικής Πλατφόρμας για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης «e-Λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ