Λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου