Λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά και η διαχείρισή της από την εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ