Κριτήρια και προϋποθέσεις για την καταβολή βοηθήματος σε άνεργους αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ