ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΤΕΧΝΗΜΑ Λαμπερή και επιτυχημένη η εκδήλωση του Β.Ε.Π.